Akkarsan Endüstriyel Elektrik ve Elektronik Ltd. Şti.
Çalışma ilkesi; elektrik ve elektronik alanında kullanılan malzemelerin ve teknik ekipmanların sağlanması ve uygulanması alanında bütünsel bir hizmet sunarak, daha hızlı ve kolay çözüm üretmektir. Teknolojik gelişmelerle eşdeğer ilerleyen, sürekli yeniliğe ve gelişime açık teknik donanımı ve personel alt yapısıyla uluslar arası standartlarda hizmet verebilmektedir.

VİZYONUMUZ

Teknolojik gelişmeleri izleyip, bu gelişmelerden faydalanarak daha kaliteli ve güvenilir olmaya devam etmek  Liderlik, ruhuna sahip kişileri bünyesine kazandırmış, iletişim ekip ruhuna dayalı, dürüst ve açık anlaşılır hizmet vererek çözüm odakli hızlı pratik ve en onemlisi kaliteli  olmaya devam etmek, müşterilerimize istenilen hizmeti istenilen zamanda ve istenilen kalitede ulaştırarak tercih edilen  olmaya devam etmek.

Kalite Politikamız

Firmamız; elektrik proje ve taahhüdü ile ilgili müşterilerimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda, taahhüt edilen sürede, kaliteden ve ürün güvenliğinden taviz vermeksizin hizmet vermekteyiz

Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetin her açıdan beğenilmesi, kalite, güvenli bulunması ve tercih edilmesi Akkarsan endüstriyel elektrik ve elektronik  çalışanlarının amacı ve gururudur

Bu nedenle;

*Faaliyetlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması,

*Müşteri hizmetlerine kalite - güvenilirlik - maliyet - zaman - yönünde en iyi seviyede karşılayarak, sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması,

*Hizmet alanımızda yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip ederek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi,

*Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişmelerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarının sağlanması,

*Hizmet kapasite ve çeşitliliğimizi arttırmak ve kalite seviyemizi yükseltmek ve sürekli geliştirmek için planlı olarak yatırımlarımızın devam etmesi,

*Hataların en aza indirgenerek, kalitemiz sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünün arttırılması esastır.

Kalite Yönetim Sistemi, firmamız üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuş olup, üst yönetiminin tam desteğini görmektedir. Çalışanlarımız bu sistemi uyulması ve sürekli geliştirilebilmesi yükümlülüğünde ve yetkisindedir


MİSYONUMUZ 

Akkarsan endüstriyel elektrik ve elektronik temel misyonu, günümüz teknolojisini ve mühendislik üretkenliğini, kaynakları, zamanı, ekonomiyi ve iş gücünü göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak optimum çözümler üretebilen kaliteli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Yoğun uygulama içeriği ve araştırmacı yapısı ile bu sureçler içerisinde yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranmasına katkı sağlayacaktır Ayrıca meslek içi eğitim vererek sanayi ve araştırma  projelerinde  yapım işletme ve bakım çalışmalarında başarı ile görev alabilecek üretken problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı iletişim becerisi yüksek sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine ve liderlik özelliklerine çalışma arkadaşları  yetiştirmek  uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak endüstrinin problemlerine çözümler sunmaktır.